Документ от нормативна уредба ВиК

Закон за водите Изтеглете: ТУК ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Изтеглете: ТУК Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Изтеглете: ТУК

Read more

Стратегии, програми и планове

Програма за планово почистване на рeчни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново, за периода 2022-2024 година. Дата на публикуване: 17.01.2022 Годишна областна План-програма за изпълнение на областната политика по БДП (2022). Дата на публикуване: 30.12.2021 Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Велико Търново (2021-2030) Дата…

Read more

Примерен нормативен акт 10

Това е Примерен нормативен акт 10 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more

Примерен нормативен акт 9

Това е Примерен нормативен акт 9 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more

Примерен нормативен акт 7

Това е Примерен нормативен акт 7 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more

Примерен нормативен акт 6

Това е Примерен нормативен акт 6 Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Изтеглете нормативен акт: ТУК

Read more