Регионална дирекция за „Социално подпомагане“ Велико Търново

Ресорно ведомство:

Агенция за социално подпомагане

Правомощия:

 • осъществява изпълнението на държавната политика по социално подпомагане;
 • осъществява дейност по отпускане на социални помощи и по предоставяне на социални услуги;
 • контролира спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
 • разрешава откриването и закриването на специализирани институции за социални услуги.
 • Адрес

  град Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет.4

 • Телефон

  062/ 605 586

  Горещ телефон

 • Лице за контакт

  АНЖЕЛА ДОСЕВА

  Директор