начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта

ИЗБОРИ 2013

Контакти

Централна избирателна комисия
Контакти: http://www.cik.bg/?page=5
Контакти РИК: http://www.cik.bg/?page=638

Районна избирателна комисия
Велико Търново

Адрес: 5000, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ет. 2, стая 219;
Телефон за контакт: 062 600819;
Факс: 062 628279;
Имейл: rik04@cik.bg;
Уеб-сайт: http://rik04.cik.bg

Съобщениия и актове на Областен управител Велико Търново

» Съобщениия и актове на Областен управител Велико Търново

22.04.2013

Консултации за състав на Комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс

На 22 април 2013 г. Областен управител Велико Търново изпрати покана за участие в консултации до централните ръководства на ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ПП ДПС, „Синята коалиция”, ПП „Атака” и ПП НДСВ, парламентарно представените политическите партии и коалиции в 41-то Народно събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент за състав на Комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс за изборен район 04 Велико Търново, която да приеме от секционните избирателни комисии бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание т. I.7 от Решение № 2452-НС от 19 април 2013 г. на Централната избирателна комисия консултациите ще се проведат на 25 април 2013 г. от 13.00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2.

22.04.2013

Уведомление за насрочени консултации за състав на Комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс за изборен район 04 Велико Търново

УВЕДОМЛЕНИЕ

С Указ № 57 на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 25/13.03.2013 г., на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България са насрочени избори за Народно събрание на 12 май 2013 г.

В тази връзка, Областен управител Велико Търново съобщава на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, че:

На основание т. I.7 от Решение № 2452-НС от 19 април 2013 г. на Централната избирателна комисия на 25 април 2013 г. от 13.00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, ще се проведат консултации за състав на Комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс за изборен район 04 Велико Търново, която да приеме от секционните избирателни комисии бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

При провеждането на консултациите, представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, следва да представят писмено предложение за състава на Комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс за изборен район 04 Велико Търново и всички необходими документи, изброени изчерпателно в Решение № 2452-НС от 19 април 2013 г. на Централната избирателна комисия.

ПРОФ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ /П/
Областен управител на
област Велико Търново

29.03.2013

Справки в избирателните списъци и издаване на удостоверения за гласуване на други място

На 28.03.2013 г. и на 29.03.2013 г., упълномощени представители на Областна администрация-Велико Търново получиха, разпределиха и предадоха на упълномощени представители на всички общини, включени в състава на област Велико Търново, удостоверения за гласуване на друго място; публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място; избирателните списъци за обявяване и работа в общините. Така се осигури спазване на сроковете за обявяване на избирателните списъци и наличието на удостоверения за гласуване на друго място в общинските администрации към 01 април 2013 г.

Избирателните списъци са обявени на интернет страниците на общините на територията на област Велико Търново и гражданите могат да извършат справка в тях.

Главна Дирекция ГРАО към МРРБ също осигурява на всички български граждани достъп до избирателните списъци за изборите за народни представители на 12.05.2013 г. Гражданите могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване през интернет на адрес http://www.grao.bg/elections.

Информация за избирателната секция и място на гласуване гражданите могат да получат и като изпратят SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком) и е на цена 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS е необходимо да се изпише единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Справка може да се направи и чрез стационарен или мобилен телефон, като се избере номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").
Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

21.03.2013

Консултации за състав на РИК Велико Търново

На 21 март 2013 г. проф. д-р Пенчо Пенчев проведе консултации с представителите на ПП ГЕРБ, „Коалиция за България”, ПП ДПС, „Синята коалиция”, ПП „Атака” и ПП НДСВ за състав на Районна избирателна комисия Велико Търново. По време на консултациите не се постигна съгласие по състава на Комисията, поради което протокола от проведените консултации и всички необходими документи бяха изпратени в Централната избирателна комисия.
17.03.2013

Образуване на избирателни секции и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, при спазване на определените с приетата с Решение № 2156-НС от 14.03.2013 г. на Централната избирателна комисия Хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. срокове, към дата 17 март 2013 г., издадоха заповедите за образуване на избирателни секции на територията на съответната община и определиха местата за обявяване на избирателните списъци.

Достъп до заповедите за образуване на избирателни секции и за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци:

Община Велико Търново: http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/elections-2013/zapovedi-na-kmeta
Община Горна Оряховица: http://www.g-oryahovica.org/--2013/--2013.html
Община Елена: http://news.elena.bg/?cat=305
Община Златарица: http://zlataritsa.net/izbori2013.html
Община Лясковец: http://www.lyaskovets.net/cgi-bin/d4_adm_announces.cgi
Община Павликени: http://www.pavlikeni.bg
Община Полски Тръмбеш: http://www.trambesh.eu/index.html
Община Свищов: http://www.svishtov.bg/docs.php?act=4
Община Стражица: http://strazhitsa.e-gov.bg
Община Сухиндол: http://www.suhindol.bg/aktualni-novini.html

Съобщения и актове на Районна избирателна комисия – Велико Търново

» Съобщения и актове на Районна избирателна комисия – Велико Търново

07.08.2014

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Указ 201 на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 65/06.08.2014 г., са насрочени избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В тази връзка, Областен управител на област Велико Търново съобщава, че на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06 август 2014 г. на Централната избирателна комисия на 10 август 2014 г. от 15.00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне на състав на РИК за произвеждане на избори за народни представители за Четвърти изборен район - Великотърновски.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. Тези партии и коалиции имат право да правят предложения за членове на РИК само в условията на чл. 61, ал. 7 от Изборния кодекс.

Участниците в консултациите, имащи право да правят предложения за членове на РИК, представят документите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс.

07.08.2014

ПОКАНА

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Изх. № ОА04-9147

07.08. 2014 г.

ДО 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ГР. СОФИЯ

ДО
КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ КОАЛИЦИЯТА
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ГР. СОФИЯ

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДПС
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН
ГР. СОФИЯ

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

ГР. СОФИЯ

ДО

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ КОАЛИЦИЯТА

Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ, Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,

Г-Н РУМЕН ЙОНЧЕВ И Г-Н ДРАГОМИР СТЕФАНОВ
ГР. СОФИЯ

ДО

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ КОАЛИЦИЯТА

Г-Н
БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, Г-Н РАДАН КЪНЕВ,
Г-ЖА
МЕГЛЕНА КУНЕВА, Г-Н КОРМАН ИСМАИЛОВ,
Г-Н
НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ И Г-Н ТОДОР ТАНЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ/ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

Относно: Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 201 на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 65/06.08.2014 г., са насрочени избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Съгласно Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия в срок до 10 август 2014 г. областните управители провеждат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители с представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, а именно с ПП „ГЕРБ", Коалиция „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА", Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” и Коалиция „Реформаторски блок", като в консултациите може да участват и други партии, които не са праламентарно представени.

В тази връзка, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, каня Вас или Ваш упълномощен представител на 10 август 2014 г. от 15.00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, за провеждане на консултации за определяне на състав на РИК за произвеждане на избори за народни представители за Четвърти изборен район - Великотърновски.

При провеждане на консултациите, на основание чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, партитие и коалициите представят:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

Към предложението се представя и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. /Заб* Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия/.

2. Копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите /05 август 2014 г./ или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Коалициите следва да представят и решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

5. Копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партииите и коалициите лица;

6. Декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от Изборния кодекс от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК-Приложение № 1 към Решение № 652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК;

Горепосочените документи остават неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат ведно с последния от областен управител на Централната избирателна комисия.

При изготвяне на предложенията, моля да имате предвид, че съгласно Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия съставът на РИК за Четвърти изборен район - Великотърновски е както следва:

1. Състав на Районна избирателна комисия:

  • Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

  • Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.

  • Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

  • Членовете на ръководствата на РИК се предлагат само от парламентарно представените партии и коалиции.

2. Общ брой членове на РИК – Велико Търново – 15 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар.

2.1. Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014г. на Централната избирателна комисия, парламентарно представените партии имат право на 13 членове в състава на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, както следва:

  • За ПП „ГЕРБ” – 5 членове;

  • За КП „Коалиция за България” – 5 членове;

  • За ПП „ДПС” – 2 членове;

  • За ПП „АТАКА” – 1 член;

2.2. На основание чл. 61, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалиците, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в РИК, както следва:

  • За Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” – 1 член;

  • За Коалиция „Реформаторски блок” – 1 член.

Съгласно чл. 65, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс за членове на РИК се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор /лицата, които имат право да гласуват в изборите за народни представители следва да отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс/ и владеят български език, като е препоръчително членовете на РИК да са юристи.

Поканата за насрочване на консултации за определяне на състав на РИК и съобщението за насрочени консултации на 10.08.2014г. от 15.00 ч. в „Гербова зала” в Областна администрация-Велико Търново, находяща се в гр. В.Търново, пл. „Център” № 2 са публично оповестени на интернет страницата на Областен управител на адрес: http://www.vt.government.bg, секция „Избори за народни представители 2014”.

Съобщението е оповестено на таблото за съобщения на партерния етаж в сградата и чрез радиоефира на Дарик радио-Велико Търново.

Приложение: Решение № 652-НС от 06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия. 

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ РАЧЕВ /П/

Областен управител на
област Велико Търново

05.04.2013

Решение № 2385-НС от 05.04.2013 г. за приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част І

Решение № 2385-НС от 05.04.2013 г. за приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част І, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2385

26.03.2013

Решение № 2221-НС/26.03.2013 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия Велико Търново

Решение № 2221-НС/26.03.2013 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия Велико Търново за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2443

Съобщения и актове на Централна избирателна комисия

» Съобщения и актове на Централна избирателна комисия

22.04.2013

Обучителни материали

Обучителен клип "Избирателен списък"
http://www.cik.bg/423

Обучителен клип "Гласуване"
http://www.cik.bg/443

Обучителен клип "Преброяване"
http://www.cik.bg/444

Тестов протокол на СИК
http://www.cik.bg/sik/ 

21.04.2013

Решение № 2459-НС от 21.04.2013 г. за приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част ІІ

Решение № 2459-НС от 21.04.2013 г. за приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част ІІ, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2459

 

21.04.2013

Решение № 2454-НС от 19.04.2013 г. за определяне на населените места, в които ще се образуват избирателни секции извън страната

Решение № 2454-НС от 19.04.2013 г. за определяне на населените места, в които ще се образуват избирателни секции извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2454
и Решение № 2461-НС от 21.04.2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 2454-НС от 19 април 2013 г. на ЦИК
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2461

 

21.04.2013

Решение № 2435-НС от 17.04.2013 г. и Решение № 2460-НС от 21.04.2013 г. за приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии

Решение № 2435-НС от 17.04.2013 г. за приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2435
и Решение № 2460-НС от 21.04.2013 г. за изменяне и допълване на Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

http://www.cik.bg/reshenie/?no=2460

19.04.2013

Решение № 2452-НС от 19.04.2013 г. относно назначаване на комисии по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс

Решение № 2452-НС от 19.04.2013 г. относно назначаване на комисии по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2452
18.04.2013

Решение № 2438-НС от 18.04.2013 г. за условията и реда за извършване на социологически проучвания

Решение № 2438-НС от 18.04.2013 г. за условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2438
09.04.2013

Регистри

Електронен публичен регистър на жалбите до ЦИК и решенията по тях:
http://www.cik.bg/?page=441

Регистър за публикуване на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.:
http://www.cik.bg/?page=7

Потвърдени електронни заявления за гласуване извън страната:
http://www.cik.bg/?page=637

08.04.2013

Решение № 2392-НС от 08.04.2013 г. относно гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Решение № 2392-НС от 08.04.2013 г. относно гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/reshenie/?no=2392
03.04.2013

Решение № 2362-НС/03.04.2013 г. относно предизборната кампания

Решение № 2362-НС/03.04.2013 г. относно предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2584
01.04.2013

Решение № 2345-НС/01.04.2013 г. относно реда за предоставяне на копия от протоколите на СИК и РИК

Решение № 2345-НС/01.04.2013 г. относно реда за предоставяне на копия от протоколите на СИК и РИК
http://www.cik.bg/?resh=2567

 

29.03.2013

Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. относно назначаване на секционните избирателни комисии

Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. относно назначаване на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2555
26.03.2013

Районна избирателна комисия – Велико Търново

С Решение № 2221/26.03.2013 г. Централната избирателна комисия назначи Районна избирателна комисия – Велико Търново.

Състав:

Председател: Десислава Стефанова Йонкова
Зам.-председател: Димитър Тодоров Бобуранов
Секретар: Ирена Петкова Стасинопулу

Членове:
Красимира Илиева Петрова
Милена Радославова Мишева
Николина Красимирова Митева
Деница Петрова Цветанова
Паскал Паскалев Паскалев
Йордан Георгиев Петров
Шенгюл Хасан Сармахмудова
Милен Христов Павлов
Нина Василева Велкова
Евгени Иванов Николов

25.03.2013

Решение № 2206-НС/25.03.2013 г. относно финансиране на предизборната кампания

Решение № 2206-НС/25.03.2013 г. относно финансиране на предизборната кампания на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2428
23.03.2013

Решение № 2202-НС/23.03.2013 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация

Решение № 2202-НС/23.03.2013 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2424
23.03.2013

Решение № 2203-НС/23.03.2013 г. относно условията и реда за участие на застъпници

Решение № 2203-НС/23.03.2013 г. относно условията и реда за участие на застъпници в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2425
21.03.2013

Решение № 2183-НС/21.03.2013 г. относно формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление за гласуване извън страната

Решение № 2183-НС/21.03.2013 г. относно формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2405

Подаване на електронно заявление за гласуване извън страната
https://www.cik.bg/register

20.03.2013

Решение № 2180-НС/20.03.2013 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели

Решение № 2180-НС/20.03.2013 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2402
16.03.2013

Решение № 2169-НС/16.03.2013 г. относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Решение № 2169-НС/16.03.2013 г. относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2391
15.03.2013

Решение № 2162-НС/15.03.2013 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци

Решение № 2162-НС/15.03.2013 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници и представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети при произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2384
15.03.2013

Решение № 2165-НС/15.03.2013 г. относно определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции

Решение № 2165-НС/15.03.2013 г. относно определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2387
15.03.2013

Решение № 2164-НС/15.03.2013 г. относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони

Решение № 2164-НС/15.03.2013 г. относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2386
15.03.2013

Решение № 2163-НС/15.03.2013 г. относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването

Решение № 2163-НС/15.03.2013 г. относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2385
14.03.2013

Решение № 2156-НС/14.03.2013 г. относно приемане на хронограма

Решение № 2156-НС/14.03.2013 г. относно приемане на хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2378
14.03.2013

Решение № 2153-НС/14.03.2013 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 101

Решение № 2153-НС/14.03.2013 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 101 за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2375
14.03.2013

Решение № 2152-НС/14.03.2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа

Решение № 2152-НС/14.03.2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
http://www.cik.bg/?resh=2374
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: