начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Златарица - Изглед
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областна комисия за борба с епизоотични ситуации:
Поле на дейност:

Постоянната областна комисия за борба срещу епизоотичните ситуации извършва контрол по изпълнението на комплекса от мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните и изготвя писмен доклад за дейността си.

Състав:

Председател: Ивета Кабакчиева, зам. областен управител на област с административен център Велико Търново;
Секретар: Цанко Илиев Стефанов, главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново;

Членове:

  1. Д-Р СТАНИМИР СПАСОВ, Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново;

  2. ДОЦ. Д-Р РУМЕН КАРАКОЛЕВ, Ръководител на Изпитвателна регионална лаборатория Велико Търново, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински  институт;

  3. Д-Р ХРИСТИНА МАКАРИЕВА, Гл. инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“, Регионална здравна инспекция Велико Търново;

  4. ИНЖ. АНДРЕАНА УЗУНОВА, Старши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност”, Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;

  5. РОСЕН АТАНАСОВ, Старши инспектор, Началник сектор ООРТПКОС,  Областна дирекция на МВР Велико Търново;

  6. КРАСИМИРА ГАНЕВА, Инспектор „Защита на населението”, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново;

  7. ИНЖ. КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884” Велико Търново;

  8. ТОДОР ТОДОРОВ, Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново;

  9. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ, Гл. инспектор „Рибарство и контрол” Велико Търново,  Изпълнителна агенция рибовъдство и аквакултури;

  10. ИНЖ. СВЕТЛА ЗАРЕВА, Гл. експерт „Ловно и рибно стопанство“, Регионална дирекция по горите Велико Търново.
Документи
Решения от заседание, проведено на 05.02.2007 г.
Решение от заседание, проведено на 16.05.2008 г.
Решения от заседание, проведено на 25.05.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 19.04.2016 г.
Правилник за организацията и дейността на Областна комисия за борба с епизоотичните ситуации
Протокол от заседание, проведено на 21.07.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.11.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.01.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.08.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 15.11.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 04.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.09.2017 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO/IEC 27001:2013

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД