начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново от началото на XX век
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 05.08.2011 г. съгласно ПМС № 92/2011 г. и Заповед № РД 04-64/05.08.2011 г.
Поле на дейност: Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции, неправителствените организации с цел формиране и реализиране на националната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.
Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Илиян Илиев, Старши експерт, Дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Велико Търново;

2.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Горна Оряховица;

3.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Елена;

4.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Златарица;

5.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Лясковец;

6.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Павликени;

7.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Полски Тръмбеш;

8.       Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Свищов;

9.      Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Стражица;

10.    Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Сухиндол;

11.    Представител на Комисия за защита от дискриминация – Велико Търново;

12.    Ръководител на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново;

13.    Ръководител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;

14.    Ръководител на Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите – Велико Търново;

15.    Ръководител на Регионална дирекция за национален строителен контрол;

16.    Ръководител на Регионална служба по заетостта;

17.    Ръководител на Регионална дирекция за социално подпомагане;

18.    Ръководител на Териториално статистическо бюро – Велико Търново;

19.    Ръководител на Областна дирекция „Полиция”;

20.    Ръководител на Областна дирекция „Земеделие”;

21.    Представител на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;

22.    Представител на Сдружение „Рома - Заедно” – град Полски Тръмбеш.

Съставът е актуализиран съгласно Заповед № ОКД-04-02-1/02.04.2015 г.

 

администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO/IEC 27001:2013

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2018 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД