начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Праистория, Хотнишко златно съкровище, 4300 г. пр. н. е.
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Велико Търново:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 30.11.2011 г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б от Кодекса на труда
Поле на дейност:

Областният съвет за тристранно сътрудничество на област Велико Търново е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични за областта.

Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по основни проблеми, свързани с въпросите на:

1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
2. здравословните и безопасните условия на труд;
3. заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
4. общественото и здравното осигуряване;
5. доходите и жизненото равнище;
6. въпроси, свързани с бюджетната политика;
7. социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
8. трудови и социални конфликти.

Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Цанко Илиев Стефанов, главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Представители на Регионален съвет на КНСБ В. Търново
2. Представители на СРС “Подкрепа” – В. Търново
3. Представители на Асоциация на индустриалния капитал в България – клон  В. Търново
4. Представители на Търговско-промишлена палата – В. Търново
5. Представители на Стопанска камара – В. Търново
6. Представители на Съюз за стопанска инициатива – В. Търново
7. Представители на Конфедерацията на работодателите и  индустриалците в България – В. Търново

Документи
Правилник за организацията и дейността
Решения от заседание, проведено на 30.11.2011 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO/IEC 27001:2013

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново