начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново - Археологически музей, колоните с надписи на Хан Омуртаг (814-831 г.) и Цар Иван Асен II (1218-1241 г.)
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по заетостта към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: 03.04.2002 г. с Решение на Областния съвет за развитие на област Велико Търново, във връзка с чл. 9 на Закона за насърчаване на заетостта
Поле на дейност: Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния Управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.
Постоянната комисия по заетостта в своята дейност осъществява следните основни функции:
- периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар;
- определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и организира разработването на регионални програми за заетост;
- обсъжда проекти на регионални програми за заетост в срок от един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от Министерството на труда и социалната политика и/или от други Министерства и ведомства;
- осигурява условия за провеждане на регионалната политика по
заетостта в съответствие с националните приоритети.
Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Заместник областен управител на Област Велико Търново

Секретар: Цанко Илиев Стефанов, Главен експерт, Дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново

Членове на комисията са представители на:

 1. Община Велико Търново
 2. Община Горна Оряховица
 3. Община Елена
 4. Община Лясковец
 5. Община Златарица
 6. Община Павликени
 7. Община Полски Тръмбеш
 8. Община Свищов
 9. Община Стражица
 10. Община Сухиндол
 11. Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч
 12. Дирекция “Бюро по труда” В. Търново
 13. Дирекция “Бюро по труда” Г. Оряховица
 14. Дирекция “Бюро по труда” Свищов
 15. Дирекция “Бюро по труда” Павликени
 16. Регионална дирекция “Социално подпомагане”
 17. Дирекция “Инспекция по труда”
 18. Отдел „Статистически изследвания Велико Търново“
 19. Държавен фонд “Земеделие”
 20. Регионален съвет на КНСБ
 21. Синдикален Регионален съвет “Подкрепа"
 22. Регионална занаятчийска камара
 23. Стопанска камара
 24. Търговско-промишлена палата
 25. Български съюз на частните предприемачи “Възраждане” – Регионална организация В. Търново
 26. Съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
 27. Областен обществен съвет за интеграция на хората с увреждания
Документи
Правилник за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие
Решения от заседание, проведено на 30.01.2007 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.01.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 03.02.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.09.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.11.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.01.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.02.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.06.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.07.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.09.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.11.2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.01.2012 г.
Годишен отчет за дейността на Постоянната комисията по заетост през 2011 г.
Протокол от заседание, проведено на 04.10.2012 г.
Протокол 3 от заседание, проведено на 11.12.2012 г.
Протокол 1 от заседание, проведено на 30.01.2013 г.
Доклад за дейността на Постоянната комисията по заетост през 2012 г. и Анализ на пазара на труда в област Велико Търново към 31.12.2012 г.
Протокол №2 от заседание проведено на 19.10.2013 г.
Протокол №3 от заседание проведено на 05.12.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.01.2014 г.
Доклад за дейността на Постоянната комисията по заетост през 2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.10.2014 г.
Анализ на пазара на труда в област Велико Търново през 2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.01.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 26.01.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 01.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 29.09.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.12.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.02.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 06.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.06.2017 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001:2008

Сертификат
ISO/IEC 27001:2013

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2018 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД