начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Панорамен изглед към град Лясковец
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
Министерски съвет
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Районно управление "Социално осигуряване"
Регионална дирекция "АРХИВИ" - Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Териториално звено – Велико Търново
Териториално статистическо бюро

Министерство на финансите
Агенция за държавна финансова инспекция - Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митническо бюро Горна Оряховица
Сектор "Контрол върху хазартната дейност"
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Велико Търново
Териториално митническо управление – Свищов

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Областно пътно управление
Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/
Сектор "Гражданска регистрация и административно обслужване - Велико Търново" /ГРАО/
Служба по геодезия, картография и кадастър

Министерство на вътрешните работи
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие"
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Областна служба за съвети в земеделието
Регионална дирекция на горите
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури

Министерство на здравеопазването
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/

Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието /РУО/

Министерство на културата

Министерство на икономиката
Локален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор Инспекция за държавен технически надзор Северен централен район - Плевен, Месторабота - Велико Търново
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново
Сектор Надзор на пазара Северен централен район – Ловеч, Месторабота - Велико Търново
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/

Министерство на отбраната
Областен военен отдел - Велико Търново – І степен

Министерство на правосъдието
Регионална дирекция "Служби по вписванията"

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"

Министерство на труда и социалната политика
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Областна дирекция по труда
Регионална дирекция "Социално подпомагане"

Министерство на младежта и спорта
Главен експерт към Министерството на младежта и спорта
Районна дирекция на Българския спортен тотализатор

Агенции и комисии
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
РЕАЛИЗИРАНИ МЕРКИ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
И РЕГУЛАТОРНА ТЕЖЕСТ
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД