начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2018-03-28
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБСЪДИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

002ANKETA.JPG

164 работодатели от областта са участвали в проучването за потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта инициира през периода 5-28 февруари. Резултатите от анкетата бяха представен и обсъдени днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител инж. Детелина Борисова. "Нашата цел е да намалим безработицата и да се справим с нея, за да помогнем на бизнеса да намери добре подготвени кадри. Голямата ни цел е успешното и устойчиво развитие на региона, като го направим още по-привлекателен за инвеститори през следващите години. Насърчаването на заетостта е държавна политика, която е и наш приоритет, като областна администрация. 
Очаквам резултатите от тази анкета да послужат на всички работодатели, а и на нас, за да имаме актуален поглед върху състоянието на пазара на труда в нашата област", каза тя при откриването. На заседанието присъства и заместник областният управител Ивета Кабакчиева.

Основна причина за наличието на незаети работни места в организациите от област Велико Търново е липсата на кадри с изискваната квалификация. В най-голяма степен за следващите шест месеца работодателите от област Велико Търново ще имат потребност от специалисти с висше образование от професионалните направления „Икономика”, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Машинно инженерство“, и от специалисти със средно образование от професионални области „Стопанско управление и администрация”, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Услуги за личността“ и „Транспорт“. 
За работодателите от област Велико Търново водещи при подбор на персонала са мотивацията и отговорността към работата, независимо от наличието на опит или компетенции. 
Работодателите от област Велико Търново предпочитат да бъдат намалени документите на хартиен носител, изисквани в сферата на насърчаване на заетостта. При реализиране на обучение на работниците предпочитан вариант за работодателите е обучението да е на работните места от наставници. За следващите шест месеца работодателите ще имат най-голяма потребност от професиите икономист, продавач-консултант, оперативен счетоводител, машинен оператор, електротехник, заварчик, монтьор на транспортна техника, строителен техник, електромонтьор и строител-монтажник. През следващите от 3 до 5 години, работодателите от област Велико Търново ще търсят кадри с професиите шивач, строителен работник, общ работник, автомонтьор, гладач, водач на МПС, счетоводител, шлосер-заварчик и продавач-консултант.

Анкетата се провежда за пръв път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2019 © Областен управител Велико Търново