начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2018-03-28
Одобрена е Междинната оценка и актуализация на Областната стратегия за развитие в област Велико Търново

002MOC.JPGДоклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 към 31.12.2016 г. бе представен днес по време на заседание на Областния съвет за развитие. Заседанието бе открито от проф. д-р Любомира Попова. На представянето присъстваха и заместник областните управител инж Детелина Борисова и Ивета Кабакчиева.
Екипът от „Институт за управление на програми и проекти“, подготвил междинната оценка няма конкретни препоръки за промяна на съдържанието на стратегическата рамка на стратегията за развитие с хоризонт 2020 г. Докладът бе приет единодушно.
В заключението бе посочено, че комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели до 2016 г. постига напредък в няколко основни области на въздействие, както следва: Икономически растеж и развитие на конкурентоспособността на стопанските единици,повишена социална сигурност, равнопоставеност и перспективност, изградена съвременни инфраструктура, висококачествени комунални услуги, съхранено и развито уникално културно наследство и околна среда и предприети мерки за добро управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране.
Пред Областния съвет за развитие бе представено и предложението за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Като най-приемлив за Област Велико Търново се очертава Вариант -2. 
По време на заседанието гостуваха студенти от Стопански факултет на ВТУ "СВ. св. Кирил и Методий", които изучават Публична администрация.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2019 © Областен управител Велико Търново